Praktische info

 

Tarieven

Een sessie duurt 50 minuten en kost 55 euro. 

 

Dit wordt door de mutualiteit gedeeltelijk terugbetaald. Meer info vindt u hier en hier

U kan bij uw eigen mutualiteit de juiste formulieren aanvragen, die ik dan graag voor u zal invullen.

Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve dan zo snel mogelijk te verwittigen. Voor afspraken die slechts de dag zelf worden geannuleerd, wordt een bedrag van 25€ aangerekend.

 

I'm another title
Links

Misschien kunnen volgende links je al een eind op weg helpen in de hulp van je zoon of dochter? 

 

 

Therapieverloop

Er wordt gestart met een intakefase (2 of 3 gesprekken met de ouders en/of kind) waarin wordt bekeken waar het moeilijk loopt. Het is belangrijk om hiervoor voldoende tijd te voorzien zodat we de problemen/moeilijkheden duidelijk in kaart hebben en we gericht kunnen behandelen en begeleiden. Het zou kunnen dat vragenlijsten of opdrachten voor kinderen, ouders, leerkrachten worden mee gegeven om meer informatie te bekomen. Voor elk kind wordt er een aanmeldingsformulier ingevuld. Dat kan u indien u wenst bij de eerste afspraak al meebrengen. 

 

In de exploratiefase worden sessies georganiseerd met het kind individueel.  Aan de hand van spel, gesprek, expressie wordt de klacht van het kind uitgediept. 

Nadien wordt een integratief behandelplan opgesteld, dat wordt besproken met de ouders.  Er wordt dan bekeken hoe er de komende tijd verder gewerkt wordt en dan kan de behandelfase starten.

 

Tijdens het therapieverloop wordt er zonodig ook samengewerkt met school, leerkrachten, CLB of anderen.

Om de therapie alle slaagkansen te geven voor het kind, is het belangrijk dat beide ouders betrokken worden in de begeleiding. Ik houd me hiervoor aan de deontologische code voor psychologen die er op wijst dat "Een psycholoog algemeen genomen de opvolging van een minderjarige pas mag starten na de geïnformeerde toestemming van de beide ouders".

(meer informatie over deze code kan u vinden op www.compsy.be of vraag er gerust naar bij intake)